Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 25/04/2023

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

Partner betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “controle” betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van bestuurders of andere managementautoriteiten.

Rekening betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Land verwijst naar: Californië, Verenigde Staten

Bedrijf (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar ComfyGO, INC., 8746 Kimball Avenue, Chino, CA 91708.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die door u zijn verzonden met betrekking tot de kenmerken, prestaties of kenmerken van onze service.

Gratis proefperiode verwijst naar een beperkte periode die gratis kan zijn bij aankoop van een abonnement.

Goederen verwijzen naar de artikelen die via de Dienst te koop worden aangeboden.

Bestellingen betekent een verzoek van u om goederen bij ons te kopen.

Promoties verwijzen naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Dienst worden aangeboden.

Dienst verwijst naar de Website.

Abonnementen verwijzen naar de diensten of toegang tot de Dienst die op abonnementsbasis door het Bedrijf aan u worden aangeboden.

Voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekent deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Sociale-mediaservice van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.

Website verwijst naar ComfyGO Mobility, toegankelijk vanaf https://www.comfygomobility.com

Jij betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die tussen U en het Bedrijf geldt. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat personen onder de 18 jaar niet toe de Service te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of de website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Bestellingen plaatsen voor goederen

Door via de Dienst een bestelling voor Goederen te plaatsen, garandeert u dat u juridisch in staat bent bindende contracten aan te gaan.

Uw informatie

Als u een bestelling wilt plaatsen voor goederen die via de service beschikbaar zijn, wordt u mogelijk gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw bestelling, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw bestelling, Uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om een ​​creditcard of betaalkaart(en) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan derde partijen die de betaling verwerken om de voltooiing van uw bestelling te vergemakkelijken.

Bestellings-annulering

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Beschikbaarheid van goederen
  • Fouten in de beschrijving of prijzen voor goederen
  • Fouten in uw bestelling

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als er een vermoeden bestaat van fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie.

Uw annuleringsrechten voor bestellingen

Alle goederen die u koopt, kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en ons retourbeleid.

Ons retourbeleid maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Lees ons Retourbeleid voor meer informatie over uw recht om uw bestelling te annuleren.

Uw recht om een ​​Bestelling te annuleren is alleen van toepassing op Goederen die worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin u ze heeft ontvangen. Voeg ook alle productinstructies, documenten en verpakking toe. Goederen die beschadigd zijn of niet in dezelfde staat verkeren als waarin u ze heeft ontvangen, of die versleten zijn nadat u de originele verpakking hebt geopend, worden niet terugbetaald. U dient daarom op redelijke wijze zorg te dragen voor de gekochte goederen zolang deze in uw bezit zijn.

Wij vergoeden u uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop wij de geretourneerde goederen ontvangen. Wij zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de bestelling heeft gebruikt, en voor een dergelijke terugbetaling zijn voor u geen kosten verschuldigd.

U heeft geen recht om een ​​Bestelling voor de levering van een van de volgende Goederen te annuleren:

  • De levering van goederen volgens uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd.
  • De levering van Goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
  • De levering van goederen die vanwege gezondheidsbeschermings- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • De levering van Goederen die na levering naar hun aard onlosmakelijk met andere zaken vermengd zijn.
  • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, indien de uitvoering is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en u uw verlies van herroepingsrecht heeft erkend.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We updaten voortdurend ons aanbod van goederen op de service. De goederen die beschikbaar zijn op onze service kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze goederen op de service en in onze advertenties op andere websites.

Wij kunnen en zullen de juistheid of volledigheid van enige informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren.

Prijzenbeleid

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te herzien voordat een Bestelling wordt geaccepteerd.

De opgegeven prijzen kunnen door het Bedrijf worden herzien na het accepteren van een Bestelling in geval van een gebeurtenis die de levering beïnvloedt, veroorzaakt door overheidsoptreden, variatie in douanerechten, hogere verzendkosten, hogere wisselkoerskosten en andere zaken waarover het Bedrijf geen controle heeft. . In dat geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren.

Betalingen

Voor alle gekochte goederen geldt een eenmalige betaling. Betaling kan plaatsvinden via verschillende betaalmethoden die wij beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express-kaarten of online betaalmethoden (bijvoorbeeld PayPal).

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door uw kaartuitgever. Als wij niet de vereiste toestemming ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van uw bestelling.

Abonnementen

Abonnementsperiode

De Dienst of sommige onderdelen van de Dienst zijn alleen beschikbaar met een betaald Abonnement. U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks), afhankelijk van het type Abonnement dat u selecteert bij de aanschaf van het Abonnement.

Aan het einde van elke periode wordt uw abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het opzegt of het Bedrijf het opzegt.

Opzeggingen van abonnementen

U kunt de verlenging van uw abonnement annuleren via de pagina met uw accountinstellingen of door contact op te nemen met het bedrijf. U ontvangt geen restitutie voor de kosten die u al hebt betaald voor uw huidige abonnementsperiode en u kunt tot het einde van uw huidige abonnementsperiode toegang krijgen tot de Dienst.

Facturering

U dient het Bedrijf nauwkeurige en volledige factuurgegevens te verstrekken, inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en informatie over een geldige betalingsmethode.

Mocht er om welke reden dan ook geen automatische facturering plaatsvinden, dan zal het Bedrijf een elektronische factuur uitreiken waarin wordt aangegeven dat u binnen een bepaalde uiterste datum handmatig moet doorgaan, waarbij de volledige betaling overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Wijzigingen in tarieven

Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, de Abonnementskosten wijzigen. Elke wijziging in de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de op dat moment lopende abonnementsperiode.

Het Bedrijf zal u redelijkerwijs vooraf op de hoogte stellen van elke wijziging in de abonnementskosten, zodat u de kans krijgt uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Als u de Dienst blijft gebruiken nadat de wijziging van het abonnementsgeld van kracht is geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met het betalen van het gewijzigde abonnementsbedrag.

Terugbetalingen

Tenzij wettelijk vereist, worden betaalde abonnementskosten niet gerestitueerd.

Bepaalde terugbetalingsverzoeken voor Abonnementen kunnen door het Bedrijf van geval tot geval worden overwogen en naar eigen goeddunken van het Bedrijf worden toegekend.

Gratis proefperiode

Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement met een Gratis Proefperiode voor een beperkte periode aanbieden.

Mogelijk moet u uw factuurgegevens invoeren om u aan te melden voor de gratis proefperiode.

Als u uw factuurgegevens invoert wanneer u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode, worden er door het Bedrijf geen kosten in rekening gebracht totdat de gratis proefperiode is verlopen. Op de laatste dag van de gratis proefperiode worden, tenzij u uw abonnement heeft opgezegd, automatisch de toepasselijke abonnementskosten in rekening gebracht voor het type abonnement dat u hebt geselecteerd.

Het Bedrijf behoudt zich op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om (i) de voorwaarden van de gratis proefaanbieding te wijzigen, of (ii) een dergelijke gratis proefaanbieding te annuleren.

Promoties

Op eventuele promoties die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die los staan ​​van deze Voorwaarden.

Als u deelneemt aan een promotie, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Gebruikersaccounts

Wanneer u bij ons een account aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op Onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties onder Uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij Onze Dienst is of bij een Socialemediadienst van derden.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet wettig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop de rechten van een andere persoon of entiteit anders dan U rusten zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de originele inhoud ervan (exclusief Inhoud geleverd door U of andere gebruikers), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en handelsopmaak mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Uw feedback aan ons

U draagt ​​alle rechten, titels en belangen over in de feedback die u aan het bedrijf verstrekt. Als een dergelijke toewijzing om welke reden dan ook niet effectief is, gaat u ermee akkoord om het Bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-vrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Feedback te gebruiken, reproduceren, openbaar maken, in sublicentie geven, distribueren, wijzigen en exploiteren zonder beperking.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de service.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en al zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de Service heeft betaald of tot 100 USD. als u niets via de Dienst hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of vervolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die bij de Dienst wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel zijn essentiële doel niet bereikt.

Sommige staten staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootst mogelijke mate toegestaan ​​door de wet.

Disclaimer “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”.

De Service wordt aan u geleverd “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en defecten, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn dochterondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortkomen uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande biedt het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet het op geen enkele wijze toe dat de Service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zal functioneren zonder onderbreking voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geven noch het Bedrijf, noch enige leverancier van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop inbegrepen; (ii) dat de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Dienst, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel zijn uiteengezet, worden toegepast in de ruimste mate die afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Dienst, gaat u ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU).

Als u een consument in de Europese Unie bent, profiteert u van alle verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waar u woont.

Bepalingen voor eindgebruik van de federale overheid van de Verenigde Staten

Als u een eindgebruiker van de Amerikaanse federale overheid bent, is onze Service een “Commercieel item” zoals die term is gedefinieerd in 48 CFR §2.101.

Wettelijke naleving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt, en (ii) u niet vermeld op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en kwijtschelding

Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Vrijstelling

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een verklaring van afstand vormen. van elke volgende inbreuk.

Vertaalinterpretatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn mogelijk vertaald als Wij ze via onze Dienst voor U beschikbaar hebben gesteld. U stemt ermee in dat in geval van een geschil de originele Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de website en de dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@comfygomobility.com

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://www.comfygomobility.com/terms

Op telefoonnummer: 844-755-5055